הגרלת המגרשים לאחוזת בית

ישראלתל אביב

הגרלת המגרשים לאחוזת בית, השכונה שהפכה להיות תל אביב, הינה אירוע מכונן בתולדותיה של העיר. ההגרלה התקיימה ב- 11 באפריל 1909, הנחשב ליום היווסדה של תל אביב.

חברי אגודת אחוזת בית התכנסו בחולות מצפון ליפו, על האדמות שרכשו, כדי לחלק את המגרשים בין 66 המשפחות המייסדות של העיר העברית הראשונה באופן שוויוני באמצעות הגרלה. את ההגרלה ארגן עקיבא וייס שעמד בראש האגודה, באמצעות צדפים לבנים וכהים עליהם נרשמו מספרי המגרשים ושמות המשפחות. הצדפים הוכנסו לשתי קופסאות, ואחד מילדי העיר-לעתיד שלף באקראי זוג צדפים בכל פעם וקבע בכך את חלוקת המגרשים.

ההגרלה התקיימה במרכז השטח שנרכש על ידי חברי האגודה. המקום שבו עמדו הפך לימים לחלק משדרות רוטשילד. בהמשך הוקם עליו מכון המים הראשון של השכונה, בו פעל גם בית הוועד שהפך לבית העירייה הראשון. כמה מטרים מהמקום שבו התקיימה ההגרלה נבנה ביתו של מאיר דיזנגוף, שהפך לאחר מותו למוזיאון תל אביב ובו התקיים טקס הכרזת המדינה על ידי דוד בן-גוריון בשנת 1948. בשנת 1949 הוקמה במקום האנדרטה למייסדי העיר תל אביב.

הגרלת המגרשים הונצחה בצילומו המיתולוגי של אברהם סוסקין, צלמה הידוע של תל אביב, שתיעד במצלמתו רבים מאנשיו ומנופיו של היישוב היהודי הצעיר בארץ ישראל.

(האנקדוטה חוברה על ידי: עמיר)

(מספר צפיות: 21)

פתח במפה