החורבה שעדיין עומדת

ירושליםישראל

בית הכנסת “החורבה”, או בשמו המלא “חורבת רבי יהודה החסיד”, הוא אחד מבתי הכנסת המרכזיים ברובע היהודי של העיר העתיקה בירושלים. הוא בולט למרחוק בזכות כיפתו הגדולה והלבנה, ומשמש כאחד מהסמלים המרכזיים של הרובע היהודי ושל העיר העתיקה כולה. 

בית הכנסת נמצא במרכז “חצר האשכנזים” (בערבית: “דיר אל-שיכנז”), מתחם אשר נרכש על ידי יהודים מהקהילה האשכנזית בראשית המאה ה- 15 מהמוסלמים. אנשי הקהילה בנו במתחם בית כנסת קטן, הראשון במספר, וכמה מבנים נוספים. בשנת 1692 התמוטט בית הכנסת הראשון. בני הקהילה גייסו תרומות והחלו להקים בית כנסת חדש, השני במספר, אשר הושלם בראשית שנת 1700. שמו של בית הכנסת הזה נקשר עם רבי יהודה החסיד שעלה לארץ ישראל מפולין עם מאות מחסידיו והגיע לירושלים לקראת סוף אותה שנה. בשנת 1720 נחרב בית הכנסת על ידי נושים ערבים בשל חובות שלא שולמו, והיהודים האשכנזים גורשו מירושלים. המתחם נותר הרוס במשך כ- 100 שנה, ומכאן זכה בית הכנסת לכינויו החורבה.

בתחילת המאה ה- 18 חזרו יהודים אשכנזים להתגורר בעיר העתיקה. בשנת 1837 התקבל אישור משליט מצרים, מוחמד עלי, לבניית בית כנסת חדש. בנייתו של בית הכנסת, השלישי במספר, החלה רק כעשרים שנה לאחר מכן, בשנת 1857, בחסותם של הנדבן משה מונטיפיורי והברון אלפונס ממשפחת רוטשילד. בית הכנסת אף נקרא “בית יעקב” על שמו של אבי הברון, ג’יימס יעקב. הוא נחנך לבסוף ברוב טקס בשנת 1864, ולמרות גודלו ופארו המשיך להיות מוכר בכינויו העממי “החורבה”. סביב בית הכנסת שכנו גם המוסדות המרכזיים של הקהילה האשכנזית בירושלים.

לאחר כיבוש ירושלים המזרחית על ידי חיילי הליגיון הירדני, פוצץ בית הכנסת ב- 27 במאי 1948 ונהרס, יחד עם חלקים נרחבים ברובע היהודי. לאחר כיבוש ירושלים במלחמת ששת הימים בשנת 1967 לא נבנה בית הכנסת מחדש במסגרת תוכנית שיקום הרובע. במשך שנים עמדה במקום רק קשת אחת גדולה ששוחזרה באופן סמלי, כדי לציין את בית הכנסת.

רק בראשית המאה ה- 21 הוחלט לשקם את בית הכנסת, בפעם הרביעית, והבנייה החלה בשנת 2003. בחפירות ארכיאולוגיות שהתקיימו בשטח שבו עמד בית הכנסת נמצאו ממצאים מתקופת בית שני והתקופה הביזנטית, אשר מוצגים כיום במרתפו. מבנה בית הכנסת החדש התבסס על קודמו, ואף שולבו בו חלק מההריסות ששרדו. פנים בית הכנסת עוצב ושוחזר בצורה מדויקת ככל שניתן, בהתבסס על תמונות, עדויות ודגם שנבנה בשנת 1912. עם תום תהליך הבנייה והשיקום, נחנך בית הכנסת בשנת 2010.

במהלך הבנייה מחדש של בית הכנסת התגלה סליק שנבנה על ידי האצ”ל מתחת למיקומו של ארון הקודש. הסליק נבנה בשנת 1942 כחלק מתוכנית למאבק בכיבוש אפשרי של ארץ ישראל על ידי הנאצים. הסליק לא היה ידוע למגיני הרובע במלחמת העצמאות, ולאחר נפילת העיר העתיקה בידי הירדנים הוא נשכח לגמרי.

מגגו של בית הכנסת נשקפת תצפית נהדרת על ירושלים העתיקה וסביבותיה.

(האנקדוטה חוברה על ידי: עמיר)

(מספר צפיות: 23)

פתח במפה