המדרגה הנקייה ביותר בירושלים

ירושליםישראל

כנסיית הקבר היא המקום שבו, לפי המסורת הנוצרית, נצלב ונקבר ישו, ומשום כך היא אחד מהאתרים המרכזיים והחשובים ביותר לנצרות. בשל רגישותה הפכה הכנסייה למקור למחלוקות וויכוחים בין העדות והזרמים השונים בכנסייה הנוצרית, אשר רכשו או נטלו לעצמם זכויות שונות בנוגע אליה לאורך השנים. החיכוכים הרבים הובילו לחתימה על הסכם סטטוס קוו באמצע המאה ה- 19, שקבע את חלוקת הסמכויות בין הפלגים הנוצרים השונים בנוגע לטקסים, לפעולות ולאחריות על אזורים שונים בתוך הכנסייה. נקבעו שעות התפילה לכל עדה, הוחלט על סדרי הפולחן, נקבע מי אחראי על ניקיון ותחזוקת שטחים שונים בכנסייה, ועוד. 

ההסכם שנחתם היה מדוקדק וירד לפרטי פרטים. למרות זאת, בשנת 1901 התרחש מאבק אלים בין שני פלגים נוצריים בסוגיית המדרגה הנמוכה ביותר בגרם המדרגות שמוביל לקפלת הפרנקים, הנמצאת מימין לכניסה הראשית לכנסיית הקבר. חצר הכניסה לכנסייה הוגדרה אמנם כשטח משותף לכלל הפלגים הנוצרים, אולם הזכות לנקותה ניתנה בידי היוונים האורתודוקסים לבדם. גרם המדרגות אשר מוביל לקפלת הפרנקים שייך לעומת זאת, לפי הסכם הסטטוס קוו, לקתולים, ולכן הם אלה אשר אחראים לנקות אותו. מחלוקת פתוחה נותרה לגבי המדרגה התחתונה ביותר בגרם המדרגות. מדרגה זו נמוכה משאר המדרגות ונמצאת רק מעט מעל למפלס החצר, ולכן עלתה השאלה האם היא שייכת לגרם המדרגות או לחצר. הסכסוך התלהט ואף הגיע לכדי גילויי אלימות בין הנזירים, ובסופו של דבר הוחלט שהקתולים יוכלו לנקות את המדרגה התחתונה עם שחר, והיוונים האורתודוקסים יוכלו לנקות אותה שוב ביחד עם כל החצר. בשל כך נחשבת המדרגה היחידה הזו למדרגה הנקייה ביותר בכל ירושלים, משום שהיא מנוקה פעמיים בכל יום…

הבעלות על האזורים השונים בכנסייה:

(האנקדוטה חוברה על ידי: עמיר)

(מספר צפיות: 9)

פתח במפה