על מותם, אין לנכנסים את מי להאשים מלבד עצמם

ירושליםישראל

המדרגה התחתונה בגרם המדרגות המוביל אל במת כיפת הסלע בהר הבית, הוא שריד לחומת העזר המקיפה את הר הבית אשר נקראה “חיל”. מסביב לחיל הייתה מחיצת אבנים נמוכה אשר בה שובצו כתובות אזהרה בשפות שונות האוסרות על הגוים להיכנס למתחם הר הבית. מחיצה זו נקראה “הסורג”.

לא ברור מה הייתה צורתו של הסורג. על פי עדות יוסף בן מתתיהו, הוא היה עשוי מאבנים, והמחיצה הייתה “כלילת יופי במלאכתה”. היו שפירשו שהוא היה עשוי בצורה מסוימת של אבנים לסירוגין, כעין מעשה רשת, כמרומז מן השם “סורג”.

שתי אבנים שעליהן כתובת אזהרה נמצאו. אחת מהן נמצאה שלמה, משובצת כבניה משנית על ידי שארל קלרמון-גנו בשנת 1871 (כשהיה בן 21 בלבד). האבן הייתה משולבת בקיר בבית ספר המוסלמי “אל דוואדריה” (الدوادرية) הקרוב אל “השער החשוך” (באב אל עטים, باب العتم), המוליך אל הר הבית מצפון.

על האבן נכתב ביוונית:

“Μηθένα ἀλλογενῆ εἰσπορεύεσθαι ἐντὸς τοῦ περὶ τὸ ἱερὸν τρυφάκτου καὶ περιβόλου. Ὃς δ᾽ ἂν ληφθῇ, ἑαυτῶι αἴτιος ἔσται διὰ τὸ ἐξακολουθεῖν θάνατον.”

“אסור להכניס זר אל המתחם המקיף את המקדש. על מותם, אין לעצורים את מי להאשים מלבד עצמם.” 

האבן נלקחה על ידי השלטונות הטורקים והיא מוצגת היום במוזיאון באיסטנבול. אבן נוספת נמצאה כשהיא אינה שלימה והיא נמצאת במוזיאון ישראל בירושלים.

הידיעה בעיתון חבצלת, מאוקטובר 1871, על מציאת אבן הסורג:

מקורות נוספים:

https://www.nli.org.il/he/newspapers/?a=d&d=hzt18711012-01.1.3&e=——-he-20–1–img-txIN%7ctxTI————–1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%92_(%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%99%D7%9C#/media/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9_%D7%91%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA.jpg
https://asif.co.il/files_author/%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%96%D7%9C%D7%9E%D7%9F-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%9F/
https://www.academia.edu/99547387/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%9C
https://www.livius.org/pictures/israel/jerusalem/jerusalem-temple-complex/temple-inscription/
https://www.gov.il/he/departments/news/sorag
https://www.biblicalstudies.org.uk/pdf/pefqs/1871_132.pdf

(האנקדוטה חוברה על ידי: דניאל)

(מספר צפיות: 16)

פתח במפה